SONPPCAN Child Rights
nl

SONPPCAN Projecten: Caraweelo


Project Caraweelo heeft twee peilers. Het project richt zich enerzijds op de ontwikkeling van binnenuit en van onderop, namelijk het vergroten van de bewustwording en het bespreekbaar maken van deze onderwerpen. Dit haakt aan bij de veranderkracht vanuit de gemeenschap.

Anderzijds gaat het om de ondersteuning en het stimuleren van het proces van buitenaf door o.a. professionals.

Doel van het project Caraweelo is:

  • Bespreekbaar maken van Schadelijke Traditionele praktijken.
  • Vergroten van kennis en handelingsbekwaamheid van professionals
  • Bundeling en versterking van kennis en betrokkenheid van professionals en de gemeenschap.


Projecten Caraweelo Young

Aanpak van schadelijke traditionele praktijken vanuit breder perspectief.

In de Somalische en andere vluchtelingen gemeenschappen worden steeds meer discussies gevoerd over gevoelige onderwerpen, zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Geweldsvormen die internationaal aangeduid worden met de term schadelijke traditionele praktijken. Nog steeds blijken vastgeroeste ideeën en opvattingen over o.a. man- en vrouwrollen een belangrijk obstakel te zijn voor noodzakelijke verandering. Voor vrouwen, maar ook voor mannen en zeker ook voor jongeren. Hoe breng je hier verandering in en hoe kunnen professionals die verandering ondersteunen?

Caraweelo Young richt zich op Somalische jongeren en andere jongeren met een niet-westerse achtergrond, een doelgroep die specifieke steun, aandacht en verandering nodig heeft. Ze bevinden zich vaak in twee werelden en zoeken naar manieren om beide in evenwicht te integreren in hun leven.

Bekijk de flyer van het Caraweelo Young project

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video